Kontakt

Adres biura

ul. Szpitalna 8, pok. 107A, 107B, 107 (pierwsze piętro)
44-190 Knurów

Dane identyfikacyjne

KB Rachunkowość Sp. z o o.

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS: 0000692025
REGON: 368078741
NIP: 969-162-66-39

Kapitał Zakładowy 5 000 PLN.

Konto bankowe: PL 35 1050 1298 1000 0090 8028 6975
ING Bank Śląski S.A.

Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?