Prawnik nie odliczy VAT od zakupu garnituru

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej aplikanta radcowskiego prowadzącego własną działalność gospodarczą, który chciałby odliczyć podatek VAT od zakupionych ubrań i butów noszonych podczas kontaktów z klientami. Kierując się obowiązującymi przepisami, dyrektor stwierdził, że odzież, która nie jest w żaden sposób specjalnie oznaczona jako firmowa, na przykład poprzez logo kancelarii, nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlega odliczeniu VAT. Argumentacja opiera się na tym, że schludny wygląd jest ogólnie oczekiwany w wielu profesjach, nie tylko w prowadzeniu działalności gospodarczej, i nie ma bezpośredniego związku z generowaniem przychodu.


Podatnik, będący aplikantem radcowskim i współpracującym z kancelarią prawną, zaznaczył, że jego ubiór, mimo że będzie wykorzystywany wyłącznie w pracy, nie będzie posiadał oznaczeń kancelarii. Pomimo tego, że zobowiązany jest do noszenia garnituru, koszuli i krawata zgodnie z regulaminem kancelarii, i chociaż uznał, że odzież ta traci charakter osobisty, to zdaniem Dyrektora KIS nie spełnia to kryteriów uznania wydatków na ubranie za koszt podlegający odliczeniu VAT.


Dyrektor podkreślił, że dla możliwości odliczenia VAT ważne jest wykazanie bezpośredniego związku nabytych towarów z działalnością opodatkowaną VAT, co jest wspierane również przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej sytuacji zakupione ubrania nie mogą być zatem traktowane jako wydatek firmowy, gdyż nie są one w sposób wyraźny i jednoznaczny powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika.

Źródło:
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 października 2023 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.391.2023.4.JŚ